Reserveren

Reglement terreinreservatie Landense Tennis Club vastgesteld op 11 januari 2021

 1. De tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Landense Tennis Club
  (LTC) na betaling van hun lidgeld en ontvangst van het lidnummer bij Tennis Vlaanderen en
  bijbehorend wachtwoord. Er dient rekening gehouden te worden met een wachttijd van ten
  minste 5 werkdagen tussen betaling van het lidgeld en het ontvangen van het lidnummer en
  wachtwoord.
 2. Het gekozen abonnement bepaalt of een lid wel of geen recht heeft op het reserveren van
  tennispleinen en wanneer (zie tabel lidgeld voor het betreffende jaar op de website)
 3. Terreinen kunnen uitsluitend gereserveerd worden via het electronisch reservatiesysteem
  toegankelijk via de site www.landentc.be en via www.tennisvlaanderen.be. Op de clubsite is
  ook een gebruikershandleiding beschikbaar.
 4. De terreinen kunnen gereserveerd worden vanaf 8:00u tot en met 23:00u.
 5. Voor elke reservatie moeten de namen van ten minste 2 spelers worden ingegeven. Voor
  reservaties voor (gemengde) dubbels moeten 4 namen worden ingegeven.
 6. Terreinen kunnen maximaal 14 dagen op voorhand worden gereserveerd. Gedurende deze
  periode van 14 dagen gelden de volgende restricties:
  a. Gedurende werkdagen mag een speler maximaal in 1 reservatie voorkomen:
   Eén enkel- of één dubbel-reservatie
  b. Dezelfde speler mag gedurende het weekend in nog 1 reservatie voorkomen:
   Eén enkel- of één dubbel-reservatie
 7. Na een gespeeld uur kan direkt een nieuwe reservatie worden gemaakt.
 8. Inschrijvingen niet conform deze voorwaarden kunnen door het bestuur geannuleerd
  worden.
 9. Indien men niet kan spelen dienen reservaties zo snel mogelijk geannuleerd te worden zodat
  anderen een betrouwbaar zicht hebben op de beschikbaarheid van de terreinen. Er zijn vaak
  anderen die een vrijgekomen terrein nog willen gebruiken.
 10. Leden kunnen gasten (niet-lid) uitnodigen tegen een vergoeding van 10,00 Euro per uur
  (2021). De reservatie en betaling moet vooraf worden verwerkt via www.tennisvlaanderen.be
  Gasten kunnen enkel reserveren op weekdagen voor 19:00u en tijdens het weekend.
 11. Gasten (niet-leden) kunnen een plein reserveren à 25 euro per uur. Reservatie en betaling
  dient vooraf te gebeuren via de APP van Tennis Vlaanderen (eerst registreren als gast).
  Reservering door gasten is alleen mogelijk op werkdagen tot 19:00u en in het weekend
 12. Indien wordt vastgesteld dat gebruik wordt gemaakt van de pleinen zonder geldige
  reservering (bijvoorbeeld een reservering onder een andere naam of samen met een nietbetalende gast) dan wordt bij de eerste overtreding de speler de mogelijkheid ontnomen om
  gedurende de eerst volgende 30 dagen een plein te reserveren. Bij een tweede vaststelling
  zal de speler voor de resterende duur van het seizoen geen plein meer kunnen reserveren. In
  beide gevallen heeft men geen recht op terugstorting van (een deel van) het lidgel.