Annulatie interclub 2020

Door de COVIT-19 situatie hebben we als bestuur beslist dit jaar niet deel te nemen aan de interclub.